A nosa candidatura

Mulleres e homes solventes, procedentes de culturas políticas diversas, de diferentes sectores profesionais e de todos os ámbitos xeográficos do concello… Estas son as candidatas e candidatos da Iniciativa cidadá.