static/images/logo-AN-r.jpg

Propuesta:

Adecuar as zonas de carga e descarga ás necesidades reais dos núcleos e facer unha proposta de horarios distintos para distintas zonas. Xa que na actualidade a igualación horaria e a ampliación de zonas é perxudicial para os veciños, visitantes e comerciantes; paralizando unha porcentaxe importante das escasas prazas de aparcamento dispoñibles. 
Comparte a proposta

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía de Ames poidamos contribuír ao programa da Iniciativa Cidadá Ames Novo.

Rexístrate e presenta aquí a túa proposta, debate, valora, comenta ou suxerire melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada proposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.