static/images/logo-AN-r.jpg

1
Presentada por Ames Novo

Propuesta:

Outorgar á mesa de comercio local a importancia que ten como órgano consultivo e de participación, foro onde os representantes de comercio e a administración local deben debater e consensuar,  para establecer as políticas municipáis de promoción do comercio. Fixar un calendario bimensual ou trimestral de reunións ordinarias nas que se debatan todas aquelas cuestións que afecta ao sector: zonas de carga e descarga, horarios de apertura, mobilidade, aparcamentos,marketing e publicidade, campañas... 
Comparte a proposta

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía de Ames poidamos contribuír ao programa da Iniciativa Cidadá Ames Novo.

Rexístrate e presenta aquí a túa proposta, debate, valora, comenta ou suxerire melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada proposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.