static/images/logo-AN-r.jpg

Propuesta:

Descrición

Priorizar nas axudas económicas que o Concello poida dar ás empresas locais, aquelas empresas que poñan en marcha plans de aforro enerxético ou que se teñan auditado enerxeticamente e teñan mostrado unha alta eficiencia enerxética. En caso de que o Concello non teña ningún programa de axudas económicas a empresas, podería crearse un, tanto en moeda oficial como en moeda local, no caso de esta se poñer en marcha.

Impactos negativos que diminúe

  • :-( Evitará quebra de empresas polos custos enerxéticos.
  • :-( Evitará desbaldir recursos públicos en empresas de difícil futuro.
Comparte a proposta

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía de Ames poidamos contribuír ao programa da Iniciativa Cidadá Ames Novo.

Rexístrate e presenta aquí a túa proposta, debate, valora, comenta ou suxerire melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada proposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.