static/images/logo-AN-r.jpg

3
Presentada por Ames Novo

Propuesta:

O comercio local constitúe en Ames un dos principáis motores económicos do concello, de tal xeito que a relación entre a administración local eo sector debe basearse na cooperación, participación,  promoción e apoio. Fomentar o asociacionismo no sector,  apoiar as campañas  comerciáis (feiras, expos, pasarelas, etc)  e realizar campañas institucionais que poñan en valor  o comercio e os produtos locais. Promover a creación dunha imaxe identificativa do comercio de Ames, como comercio de  calidade, e situalo como referente de compras na comarca. 
Comparte a proposta

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía de Ames poidamos contribuír ao programa da Iniciativa Cidadá Ames Novo.

Rexístrate e presenta aquí a túa proposta, debate, valora, comenta ou suxerire melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada proposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.